Aglaia odorata
[Mock Lemon, Chinese Perfume Plant]
photo
DSC04339 (11)
photo
DSC08938 (09)
photo
DSC08937 (09)
photo
DSC08936 (09)
photo
DSC04338 (11)

| Next |