Ardisia crenata
[Coral Ardisia]
photo
DSC08939 (15)
photo
DSC08947 (15)
photo
DSC08958 (15)
photo
DSC08945 (15)
photo
DSC08950 (15)
photo
DSC08948 (15)
photo
DSC08966 (15)
photo
DSC08965 (15)
photo
DSC08968 (15)

Close-up view:

photo
DSC08940 (15)

| Next |