Caryota mitis
[Fishtail Palm]
photo
DSC05829 (08)
photo
DSC00865 (13)
photo
DSC03629 (14)
photo
DSC07481 (10)
photo
DSC02657 (14)
photo
DSC02658 (14)
photo
DSC02319 (12)
photo
DSC02318 (12)
photo
DSC04774 (08)
photo
DSC04754 (09)

The young plant:

photo
DSC04991 (13)
photo
DSC04992 (13)

| Next |