Ipomoea batatas
[Sweet Potato]

photo
DSC03334 (08)
photo
DSC03333 (08)
photo
DSC03337 (08)
HYBRID/CULTIVAR
thumbnail
thumbnail