Plant Pictorial Database
Thumbnail & Brief Description
Home | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Next |
Plant List By: | Thumbnail & Brief Description | Thumbnail | Botanical Name |
Scientific name: Washingtonia robusta
Family: Arecaceae
Synonym: W. sonorae, Neowashingtonia robusta
Common name: Mexican Fan Palm, Washington Palm
Chinese name: 华盛顿葵
Location: Singapore
Date taken: 17 May 2009
MORE
Scientific name: Whitfordiodendron erianthum | Synonym(s)
Family: Fabaceae
Common name: -
Chinese name: -
MORE
Scientific name: Wikstroemia indica
Family: Thymelaeaceae
Synonym: Daphne indica
Common name: Tie Bush, Indian Stringbush
Chinese name: 了哥王
Location: Singapore
Date taken: 12 November 2011
MORE
Scientific name: Willughbeia coriacea
Family: Apocynaceae
Synonym: W. burbidgei, W. minutiflora, W. nodosa, W. vrieseana, Ancylocladus coriaceus, Ancylocladus firmus, Ancylocladus minutiflorus, Ancylocladus nodosus, Ancylocladus vriesianus, Tabernaemontana macrocarpa
Common name: -
Location: Singapore
Date taken: 26 September 2013
MORE
Scientific name: Wrightia antidysenterica
Family: Apocynaceae
Synonym: W. zeylanica, Nerium antidysentericum, Nerium zeylanicum, Walidda antidysenterica
Common name: Artic Snow, Milky Way, Snowflakes
Chinese name: 日日花 , 白绢梅
Location: Singapore
Date taken: 7 July 2011
MORE
Scientific name: Wrightia religiosa
Family: Apocynaceae
Synonym: Echites religiosa
Common name: Wild Water Plum, Water Jasmine
Chinese name: 水梅 , 无冠倒吊笔
Location: Singapore
Date taken: 19 January 2008
MORE