Plumeria obtusa
[Singapore Plumeria, Singapore Graveyard Flower, White Frangipani]
photo
DSC07374 (08)
photo
DSC02071 (08)
photo
DSC01975 (08)
photo
DSC07375 (08)
photo
DSC04240 (09)
photo
DSC07376 (08)

| Next |