Pteris tripartita
[Giant Brake]

photo
DSC08683 (12)
photo
DSC04944 (10)
photo
DSC04945 (10)
photo
DSC04950 (10)
photo
DSC04949 (10)
photo
DSC04946 (10)